Władze i struktura

Władze Zarządu Oczyszczania Miasta

p.o. dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta – Robert Szymański

p.o. zastępcy dyrektora ds. technicznych – Bogdan Wawrzos

Struktura organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta

Dyrektor

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Główny Księgowy

Dyrektorowi podlegają:

Dział Zamówień Publicznych

Dział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Kontroli Wykonania Usług

Dział Kontroli

Stanowisko ds. Skarg i Kontroli Wewnętrznej

Stanowisko ds. bhp i ppoż

Dział Prawny

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlegają:

Dział Oczyszczania Mechanicznego

Dział Oczyszczania

Dział Eksploatacji

Dział Informatyki

Głównemu Księgowemu podlegają:

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Rachuby i Płac

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba