Informacje o przetwarzaniu danych w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w Zarządzie Oczyszczania Miasta

1. Administrator danych osobowych
Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) w Warszawie, 00-508, Al. Jerozolimskie 11/19.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@zom.waw.pl lub telefonicznie 22 277 04 26.
3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych
Twoje dane zbieramy po to, aby załatwić Twoją sprawę, zrealizować zawarte przez nas umowy oraz zapewnić bezpieczeństwo naszej jednostki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a i c RODO).
4. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
5. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy oraz innym instytucjom.
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.
7. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres załatwienia sprawy oraz wymagany prawem czas archiwizacji.
8. Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Dane podajesz dobrowolnie, ale jest to niezbędnie, abyśmy mogli załatwiać sprawy i realizować umowy.

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń