Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy od mieszkańców przyjmujemy:

  • telefonicznie -22 277 04 70, 22 277 04 99 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
  • elektronicznie - zom@zom.waw.pl; sekretariat@zom.waw.pl,
  • pisemnie na adres - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19 00-508 Warszawa,
  • pisemnie faxem - 22 277 04 69,
  • osobiście - w naszej siedzibie, Warszawa,  Al. Jerozolimskie 11/19, sekretariat III p., pokój 303.

O tym, jak załatwiliśmy sprawę, powiadamiamy zainteresowanych w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.00. Prosimy, aby zainteresowane osoby umawiały się wcześniej w sekretariacie i podały przedmiot sprawy oraz imię i nazwisko.

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba