Ewidencje i rejestry

 W  Zarządzie Oczyszczania Miasta prowadzimy następujące rejestry i ewidencje:

  • rejestr zamówień publicznych
  • rejestr umów i porozumień
  • rejestr not księgowych
  • rejestr gwarancji bankowych
  • rejestr not korygujących
  • rejestr korespondencji
  • rejestr pracowników i byłych pracowników
  • rejestr emerytów i rencistów
  • rejestr skarg i wniosków
  • archiwum.

Udostępniamy dane na zasadach określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r. (DZ.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń

Rejestr zmian

Data publikacji

Osoba